Vi tar emot bygg- och industriavfall för sortering till återvinningsbara fraktioner. Pris beroende på innehåll.