Välkommen till Gripen Handel

Gripen Handel
Gripen Handel AB har sin bas i Ekeby. Där tar vi emot de flesta avfallsslag för återvinning. Träavfall, rivningsavfall och industriavfall är vår bästa sida men även andra avfallsslag hjälper vi till med.

Återvinning
Vi tar emot avfall från företag. Rent träavfall kostar inget att lämna. Bygg- och industriavfall har vi förmånliga taxor för. För vissa utsorterade avfallslag som skrot betalar vi! Se prislistan för mer information..

Bränsleflis
Bränsleflis är en miljövänlig form av energi. Gripen Handel AB tillhandahåller Bränsleflis i olika klasser och vi gör vårt yttersta för att kunden skall få det kunden behöver, när kunden behöver det. Kontakta oss för offert!

Miljö
Vi på Gripen Handel tycker det är viktigt att bry sig om miljön. Genom att låta oss återvinna ditt avfall gör du en god gärning för miljön. Vi sorterar ut många olika industriråvaror för återanvändning ur ditt avfall.